En lille update fra kalveboden og Amager strandpark

Siden sidste indlæg har jeg haft et par ture langs kalveboden for at se om den varmen har sat gang i ørrederne. Jeg har brugt samme teknik og grej som turen d. 4 Marts og fisket det meste af stykket af hver gang. På de 2 ture jeg har haft har jeg ikke mærket eller set fisk, men tilgengæld har jeg obsaveret en del småfisk (hundestejler) inde i selve slusen, og det må da være et godt tegn! Dog har jeg ikke hørt om fangster på stedet.

Mig der fisker det sidste stykke af langs kalveboden.
Da jeg var ude i søndags og fiske langs kalveboden mødte jeg flere andre fiskere på stykket, noget som jeg ikke havde regnet med eftersom jeg aldrig har set andre der! Jeg lagde dog ikke mærke til nogen fangster. 

I sidste uge tog jeg en tur til Amager strandpark for at se om der skete noget der ude, det blæste kraftigt, så jeg prøvede at finde læpladser hvor det var til at stå, men huggene udeblev, og jeg kunne ikke se noget som helst liv i vandet, derfor ville det også være mærkeligt hvis man skulle møde jagende havørreder. Dog fandt jeg nogen gode pladser som jeg helt sikkert skal prøve af igen når vandet for alvor kommer op i en god temperatur for ørrederne! Blandt andet stensætningen for enden af Havkajakvej.

Kommentarer